info@glocalmedicalcollege.in    |    +91-8392939386

    JOBS  |   Enquire Now  |  Admissions

General Medicine & Allied

Dr. Ravinder Barar Professor
Dr. Prem Narayan Vesh Assoc. Prof.
Dr. Amit Maheshwari Assoc. Prof.
Dr. Vijay Kumar Saini Asstt.Prof.
Dr. Ashok Rana Asstt.Prof.
Vikas Kumar Tayal Asstt.Prof.
Dr. Ashwani Kumar Asstt.Prof.
Dr. Parshant Malik S.R.
Dr. Preeti Singh S.R.
Dr. Javed Akhtar Khan S.R.
Dr. Zadafiya Hirankumar Babubhai S.R.
Dr. Dnyanesh D. Patil S.R.
Dr. Brajesh Kumar Suman S.R.
Dr. Ram Prakash Bhakar J.R.
Dr. Jay Ramnikbhai Sabhaya J.R.
Dr. Dhruv Mishra J.R.
Dr. Asif Ali J.R.
Dr. Desale Hemanand Kishor J.R.
Dr. MD. Shemab Alam J.R.
Dr. Anil Kumar J.R.
Dr. Rohit Kumar J.R.
Dr. Jibin Moncy J.R.
Dr. Vishal Asar J.R.

Pediatrics
Dr. Prabhat Shobha Narang Professor & Head
Dr. Astha Agarwal Associate Professor
Dr. Rahul Kumar Bidhuri Asstt. Prof.
Dr. Shukla Kapil Pramod Kumar Asstt. Prof.
Dr. Chander Sheel Chopra J.R.
Dr. Rono Ramesh Korra J.R.
Dr. Vadla Srikanth J.R.
Dr. Yaseen Shariff Nizar J.R.
Dr. Naglla Ram Gopal J.R.
Dr. Gaurav Kumar J.R.

TB & CHEST
Dr. Deepak Kalra Professor
Dr. Anupm Malik Asstt.Prof.
Dr. Deepak Kumar Senior Resident
Dr. Naveen Kumar Bodapati Junior Resident
Dr. Vivek Pal Junior Resident

Dermatology
Dr. Astha Pant Assitant Professor
Dr. Rudar Pratap Singh Kaurav Senior Resident
Dr. Vinod Kumar Chauhan Junior Resident

Psychiatry
Dr. Ajay Kumar Associate.Prof.
Dr. Divya Ghai Asstt.Prof.
Dr. Akhil Chopra Asstt.Prof.
Dr. Ashish Kumar Gupta S.R.
Dr. Singh Rajkuamr Vividsana J.R.